Srebro koloidalne

- ma znakomite własności antybakteryjne. Skladnik stosowany na powierzchnię skóry chroni ją przed infekcjami bakteryjnymi.